Ksiądz

0
177
sennik-ksiądz

Sen o księdzu, szczególnie jeśli jest aktywny zawodowo, może oznaczać, że w najbliższej przyszłości wystąpią pewne komplikacje uniemożliwiające realizację planów odnośnie bogactwa materialnego, prestiżu społecznego, zaszczytów, władzy politycznej lub ekonomicznej. Zamiast tego mogą pojawić się jakieś choroby.
Sen o kapłanie odprawiającym mszę świętą oznacza, że obawiasz się śmierci bliskich Ci osób. Ten niepokój jest jednak niepotrzebny.

Młoda, samotna kobieta, która śni o księdzu ubranym na biało i odprawiającym mszę świętą, oznacza pragnienie wyjścia za mąż. Natomiast, jeśli śni o nim kobieta mająca dzieci, może to wróżyć ślub kogoś z jej bliskiej rodziny.
Sen o księdzu idącym w naszą stroną to zapowiedź nieszczęścia lub choroby.
Sen o księdzu w ambonie oznacza, że zachowanie Twoje lub krewnych jest naganne i musi zostać zaprzestane. Może też oznaczać, że jesteś nieszczęśliwy z własnej winy.

Sen o zajęciu ambony jest zapowiedzią choroby lub porażki i niezadowolenia.
Sen o tym, że jest się księdzem wysokiej rangi, może oznaczać, że chcesz zajmować wyższe pozycje zawodowe, nawet jeśli są słabo opłacane. Zazwyczaj jeśli ktoś śni o tym, że zostaje kapłanem świadczy o tym, że jest osobą, która dużo pracuje, ale nie otrzymuje odpowiedniej wypłaty. Często modli się o pomoc w rozwiązaniu problemów, co wskazuje na skłonność do zostania księdzem.

Sen o sobie, jako kapłanie jest zapowiedzią wielu przeszkód i trudności we wszystkim, czego się podejmiesz. Nie powinno oczekiwać się znaczącej chluby i sukcesów.
Sen o tym, że jesteś ubrany jak ksiądz insynuuje, że darzysz innych zbyt dużym zaufaniem.
Śniąc o stroju księdza, świadczy to o tym, że jesteś zbyt zajęty światem materialnym i zaniedbujemy naszą ewolucję na poziomie duchowym.

4.5/5 - (2 votes)