Limit

0
127
sennik Limit

Granice w snach mogą pojawiać się na wiele różnych sposobów.

Sny, w których jesteśmy na krawędzi czegoś, takiego jak przepaść, rzeka itp.

powinny być interpretowane w zależności od symbolu, który widzimy.

Siedząc na skraju stawu podczas snu, można stwierdzić, że rozsądne jest wykonywanie innych czynności niż nasza praca.

Sen, że idziemy wzdłuż wybrzeża wskazuje na to, że czasami unika się głębszego zgłębiania problemów ludzi wokół nas, aby nie angażować się emocjonalnie.

Granice w snach symbolizują potrzebę lepszego zrozumienia naszego otoczenia, uczenia się odgrywania naszej roli w społeczeństwie i szacunku dla myślenia innych.

Sny te reprezentują również zmiany, które zachodzą w naszym życiu.

Widzenie w snach granic jest znakiem, że musimy lepiej patrzeć na nasze problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o interesy z innymi, ponieważ niektóre konflikty mogą być w stanie obalić wszystko, co osiągnęliśmy.

Sen, że stoimy przed granicą jest oznaką, że wkrótce będziemy zmuszeni do podejmowania daleko idących decyzji, które wpłyną na nasze życie.

Przekraczanie granicy bez pytania o pozwolenie lub siłą oznacza, że istnieje tendencja do narzucania się innym bez względu na to, co nasze działania mogą generować.

Sen, że ktoś inny przekracza granice naszej własności symbolizuje, że zauważyliśmy pewne niebezpieczeństwa w naszym otoczeniu, jest możliwe, że złapiemy wrogów, którzy będą szukać sposobów, aby nam zaszkodzić.

Sen, że jesteśmy na granicy między krajami i że jesteśmy przeszukiwani przez służby celne wskazuje, że nasi wrogowie obserwują nasze działania, aby wykorzystać popełnione przez nas błędy.

4/5 - (1 vote)