Masochizm

0
135
sennik Masochizm

Sny, w których widzimy ludzi o postawach masochistycznych, niezależnie od tego, czy są to mężczyźni czy kobiety, symbolizują problemy behawioralne, które mogą być szkodliwe dla naszych interesów.

Sen, że to my zachowujemy się masochistycznie, oznacza, że często czujemy się podbijani przez innych, ale z powodu naszego kruchego temperamentu nie robimy nic, aby to zmienić.

Sny, w których widzimy innych ludzi nabierających postaw masochistycznych muszą być interpretowane w zależności od emocji, które pojawiają się we śnie.

W przypadku, gdy emocje we śnie są lękiem lub złością, oznacza to, że nasze poczucie sprawiedliwości jest dobrze zdefiniowane i nie tolerujemy upokorzeń w otaczających nas ludziach. Jeśli zaś jesteśmy zaniepokojeni jest to znak samolubstwa.

Sny, w których sami siebie krzywdzimy, aby czerpać przyjemność, mogą nie tylko wykazywać wyraźne emocje masochistyczne, ale także być znakiem, że czujemy się winni niektórych złych uczynków i potrzebujemy jakiegoś rodzaju kary, aby czuć się lepiej.