Ospa

0
299
Sennik Ospa

Sen związany z ospą jest symbolem nieoczekiwanych, ale koniecznych korzyści finansowych. Jeśli to śniący sam cierpi na nią, oznacza to, że jego zachowanie wobec innych nie jest nienaganne i może ponieść za to sankcje.

Często sny, w których widzimy siebie samego cierpiącego na ospę sugerują, że w życiu przeżywamy okres niepokoju, który może mieć wpływ na nasze zdrowie, także ujawnia pewne problemy emocjonalne.

Ponieważ jest to choroba skórna, sen związany z ospą może również symbolizować, że nasze wady stają się coraz bardziej zauważalne w oczach innych. Jeśli małe dziecko cierpi na ospę, należy ustalić, czy jest członkiem naszej rodziny, bo jeśli tak, jest to zapowiedź problemów zdrowotnych.

Widząc naszą matkę z ospą we śnie, widzimy, że możemy być dotknięci chorobą żołądka lub mięśni. Jeśli to nasz ojciec podczas snu cierpi na ospę, oznacza to chorobę związaną z głową.

Widzenie braci chorych na ospę może wskazywać, że dojdzie do wypadku, który może mieć wpływ na nasze kończyny.