Seminarium

0
79
Sennik Seminarium

Sen o tym, że widzisz siebie na seminarium jest często ostrzeżeniem o fałszerstwach i zdradach, które wkrótce przyjdą od tych, których najmniej oczekujesz, zazwyczaj od własnej rodziny lub bliskich przyjaciół.

Sen, że jesteśmy w seminarium kapłańskim jest zwiastunem sukcesu w przedsięwziętych przez nas projektach, co będzie możliwe dzięki naszej determinacji i umiejętności pracy w grupie. Jeśli we śnie widzimy siebie jako kapłańskiego seminarzystę to oznacza, że często postępujemy zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez przełożonych i rzadko postępujemy według własnego osądu.

Sny, w których widzimy siebie uczestniczących w seminarium akademickim, często symbolizują bogactwo intelektualne.

Sen, że uczestniczymy w seminarium akademickim świadczy o tym, że dobrze pracujemy nad naszą wiedzą, jesteśmy otwarci na opinie osób trzecich, a to pozwoli nam wykorzystać szanse, które pojawią się w przyszłości. Jeśli mamy mało opinii we śnie jest to wskazówka, że w prawdziwym życiu otaczają nas doświadczeni ludzie, którzy dają nam doskonałą radę, ale pewne naciski ze strony społeczeństwa uniemożliwiają nam swobodne działanie.

Ten sen odzwierciedla także nieśmiałość.