Serum

0
60
Sennik Serum

Serum, w wielu postaciach, nie jest generalnie dobrym omenem, jeśli pojawia się podczas snów i często przewiduje, że będzie ofiarą różnego rodzaju komplikacji, sporów; pojawią się zmartwienia finansowe.

Serum jest zazwyczaj substancją używaną do zapobiegania niektórym chorobom, w innych przypadkach stosuje się je w celu zapobiegania odwodnieniu, dlatego też jego znaczenie na poziomie snu związane jest ze zdolnością radzenia sobie w niekorzystnych sytuacjach i korzystania z okazji do zmian, które pojawiają się w naszym życiu.

Sny, w których widzimy siebie jak zażywamy lub wstrzykujemy surowicę wskazują, że wyciągnęliśmy wnioski z przeszłych bolesnych doświadczeń, co prowadzi nas do ostrożnego postępowania z niektórymi ludźmi, aby uniknąć rozczarowania na poziomie uczuciowym.

Ten sen sugeruje również potrzebę stanowczego trzymania się naszych przekonań.

Możliwe jest, że na naszej drodze mogą pojawić się pewne wydarzenia i przeszkody, które mogą kontemplować nielegalne możliwości, jednak konieczne jest zachowanie spokoju i unikanie wszelkich negatywnych propozycji, które mogłyby w przyszłości powodować problemy natury prawnej.