Sprawiedliwość

0
76
sennik Sprawiedliwość

Sen o akcie sprawiedliwości w dowolnym miejscu (otrzymanie lub czynienie tego) oznacza, że śniący dąży do osiągnięcia równowagi w swoim postępowaniu, aby móc żyć w harmonii z otoczeniem.

Osoba, która śni o stosowaniu niesprawiedliwości jest zazwyczaj osobą o silnym charakterze i stanowczych decyzjach.

Dzieje się tak wtedy, gdy istnieją możliwości odróżnienia dobra od zła.

Sen o sprawiedliwości, wskazuje, że osoba, która śni o niej, aspiruje do otrzymania soczystych nagród.

Oznacza to samolubstwo i brak równowagi w charakterze, a także dysharmonię w życiu.

Sen, że popełniamy niesprawiedliwość może odzwierciedlać fakt, że w prawdziwym życiu zaszkodzimy komuś bliskiemu.

Jest zaproszeniem do bycia świadomym tego faktu i zapobiegania mu. Jeśli śnimy, że to ktoś inny popełnia niesprawiedliwość wobec nas jest to sygnał ostrzegawczy, że powinniśmy dbać o nasze interesy, ponieważ możemy ponieść straty i rozczarowania.