Upomnienie

0
104

Sen o upominaniu dzieci, krewnych lub innych osób, które są młodsze od osoby śniącej, oznacza, że w prawdziwym życiu uważa się ona za kogoś lepszego od otaczających ją ludzi.

Może to teoretycznie przynieść dobre rezultaty, takie jak awans społeczny i ekonomiczny, ale przy niewłaściwym lub lekkomyślnym postępowaniu skutki będą wręcz odwrotne.

Sen o upomnieniu może też być wyrazem braku bezpieczeństwa.

Powszechne jest również, że sny o upomnieniach wynikają z wyrzutów sumienia spowodowanych tym, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy albo po prostu jakimś zdarzeniem, które wywołuje w nas poczucie winy.

Sen o tym, że nauczyciel nas upomina lub krzyczy na nas, jest często oznaką braku bezpieczeństwa.

Kary są symbolem złych postaw, które mogą wyrządzić szkodę.

Sen o tym, że ktoś inny jest upomniany, może być oznaką podświadomego poczucia wyższości.

Natomiast jeśli to my jesteśmy upominani, to ten sen może wskazywać na zbyt dużą pewność siebie, która przyniesie nam kłopoty.