Call us:

00971522005651

Blog Details

Gówno (kupa)

Sny z odchodami są zwiastunem nieprzewidzianego szczęścia. Wypróżnienie się we śnie symbolizuje pozbycie się tego, czego jest dla nas zbyt wiele i szkodzi nam. Inaczej jest w przypadku, gdy śnimy, że odbywa się to z trudem, na przykład z zaparciami. Jest to wówczas symbol uporu.

Dobrym omenem jest sen o brudnej toalecie. Zwiastuje on niespodziewaną możliwości otrzymania dużej sumy pieniędzy.

Choć odchody zwierzęce często wywołują obrzydzenie są dobrym omenem. Ich pojawienie się w snach symbolizuje dobrobyt i wzrost gospodarczy.

Odchody bydła i innych zwierząt hodowlanych są doskonałym nawozem dla roślin, więc kiedy pojawiają się we śnie, zazwyczaj oznaczają coś dobrego. Dla osób zatrudnionych jest to zapowiedź poprawy warunków pracy. Chociaż jest to dobry omen, nie oznacza to, że nie pojawią się żadne trudności po drodze.

Jeśli rolnikowi śni się obornik jest to generalnie dobry omen, ale jeśli ktoś śni o spaniu na nim, często jest to zwiastunem hańby i nędzy. Ten sam sen dla kogoś, kto nie jest rolnikiem zwykle zapowiada nieszczęśliwy moment w życiu.

W sensie duchowym, spuszczenie wody w toalecie wiąże się z potrzebą pozbycia się negatywnych uczuć. Zwraca również uwagę na potrzebę uwolnienia się od zmartwień i obowiązków, które nas obciążają.

Sen, że ktoś bawi się własnym kałem może reprezentować nasz stosunek do rzeczy; może wskazywać, że odczuwamy strach przed odpowiedzialnością i utratą pieniędzy.

Jeśli podczas snu kupa przekształca się w jakieś żywe zwierzę, na przykład szczura, zazwyczaj symbolizuje to przejęcie odpowiedzialności za własne czyny.

Tradycyjna interpretacja snu o brudzie (takim jak ekskrementy), sugeruje że śniący może odnosić się do niewłaściwych i nieuczciwych działań podejmowanych w celu zdobycia pieniędzy lub innych dóbr materialnych. Sen ten może być podświadomym ostrzeżeniem przed podejmowaniem ryzyka.

Dla młodej kobiety sen o wydalinach jest znakiem, że pragnie poślubić bogatego mężczyznę, niezależnie od jego budowy ciała czy ogólnego wyglądu. Jednocześnie sen ostrzega, że jeśli jej się to uda, nie będzie szczęśliwa.

Zabrudzenie czegoś kałem we śnie, w niektórych przypadkach przepowiada kłótnie rodzinne.  Sen o tym, że odchody są rozprzestrzeniane jest wezwaniem do unikania ryzykownych konfrontacji. Sen o tym, że zabrudzimy się kupą często oznacza dziecinną osobowość. Z drugiej zaś strony, jeśli ktoś inny nas brudzi, zwykle odzwierciedla to strach przed odkryciem przez kogoś naszej tajemnicy, lub że te same tajemnice same wychodzą na jaw.

Sen, że odchody są rzucane w twarz innej osoby jest zwykle złym omenem i ostrzega, że zbliża się niefortunny okres, w którym bardzo możliwe, że będziesz doświadczać różnego rodzaju strat: ekonomicznych, rodzinnych lub osobistych.

Sen, że odchody są spiętrzone jest zazwyczaj zaproszeniem do analizy działalności finansowej.

Sen, że kroczymy po odchodach psów jest często doskonałym omenem i zazwyczaj zwiastuje nieoczekiwane szczęście w pracy lub codziennych sprawach.

Biegunka we śnie może symbolizować nie tylko potrzebę oczyszczenia i odnowienia niektórych myśli, ale może być również znakiem zaburzenia trawienia w prawdziwym życiu.

Sen o biegunce w łóżku jest oznaką ewentualnej choroby, a gdy we śnie mamy biegunkę w miejscu publicznym jest to znak, że często czujemy się źle z powodu sposobu naszego myślenia.

4/5 - (10 votes)
Compare Properties
Add properties to compare.
× Let us help you!