Nieobecność

0
55
Sennik Nieobecność

Kiedy śnimy o nieobecności ukochanej osoby wskazuje na niedokończony biznes, który wymaga uwagi, a jeśli osoba jest w zaawansowanym wieku, insynuuje, że zgromadził zbyt wiele niedokończonych interesów wokół siebie.

Każdy, kto śni o smutku z powodu nieobecności kogoś, ogłasza nagłe i wściekłe sytuacje w przyjaźni, które trwają od dłuższego czasu. Jeśli odczuwamy radość z powodu nieobecności kogoś (przyjaciół lub rodziny) zapowiada zbliżające się wyzwolenie wrogów, którzy nas niepokoją.

Kiedy we śnie ktoś jest w drodze i wkrótce powróci, insynuuje, że pozornie rozwiązane sprawy mają wkrótce wrócić; radość z powodu czyjejś nieobecności, wskazuje na pragnienie uwolnienia się od wrogów i trudnych sytuacji.

Sen, że ktoś, kto jest nieobecny umiera, wskazuje na prawdopodobieństwo zbliżającego się ślubu.

Każdy młody człowiek, który śni o absencji, zapowiada trudności w sprawach miłosnych z powodu praku powagi w jego zachowaniach.