Oszczerstwo

0
106

Oszczerstwo we śnie oznacza, że nasze sprawy są załatwiane przez osoby nieudolne lub działające w złej wierze.

Kiedy kobieta śni o oszczerstwie, to musi ona obserwować swoje zachowanie, aby nie można go było błędnie zinterpretować.

Jest to także ostrzeżenie dotyczące czegoś, o czym słyszeliśmy w rzeczywistości, a nasza podświadomość już wie, o co chodzi.

Sen o tym, że jedna osoba rzuca oszczerstwa na drugą, sugeruje, że ktoś nas wkrótce poprosi o przysługę, a nawet zażąda jej, być może w formie szantażu.

Sen o oszczerstwach wobec sławnej osoby oznacza, że nasze własne zachowanie nie jest właściwe, dlatego ktoś będzie niezadowolony i rozczarowany.

Możemy z tego powodu utracić przyjaźń, a w niektórych przypadkach nawet związek.