Porzucenie

0
149

Jeśli młoda dziewczyna śni o opuszczeniu domu lub rodziny i podjęciu pracy lub działalności gospodarczej, to jest ona niezadowolona z otoczenia, w którym mieszka i pragnie zmian.

Ten sen oznacza też najróżniejsze problemy, w tym te dotyczące sfery uczuć.

Sny o porzuceniu wskazują, że z powodu nieufności innych osób pojawią się trudności w planowaniu udanej przyszłości.

Sen o porzuceniu innych sugeruje, że stoisz w obliczu trudnych warunków i ograniczeń, które musisz pokonać.

Sen o opuszczeniu domu mówi, że zbliża się nieszczęście rodzinne lub finansowe, a także straty w wyniku interwencji ludzi o złych intencjach.

Sen o porzuceniu panny młodej, narzeczonej lub kochanki zapowiada straty dotyczące finansów i interesów, a także uczuć, np. przyjaźni.

Sen o porzuceniu małżonka oznacza niespodziewaną wiadomość dotyczącą spadku, chociaż nie zawsze oznacza to posiadanie pieniędzy lub bogactwa – można również odziedziczyć długi lub obowiązki.

Sen o odrzuceniu wyznawanej religii oznacza nielojalność wobec siebie samego, cierpienie i wyrzuty sumienia.

Sen o porzucaniu dzieci zapowiada niepowodzenia i straty z powodu braku spokoju przy rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji bez zastanawiania się nad nimi.

Sen o porzuceniu własnej działalności wskazuje, że zbliżają się nieszczęścia i problemy, które mogą prowadzić do biedy i procesów sądowych.

Sen o członku rodziny lub przyjacielu na pokładzie opuszczonego i zakotwiczonego statku wskazuje na komplikacje w relacjach biznesowych lub społecznych. Jeśli osoba znajdująca statku w jakiś sposób ucieknie i w końcu dostanie się na ląd, to oznacza, że poradzi sobie ona mimo napotkanych problemów, a jeśli dojdzie do strat, to nie będą one znaczące.

Sen o byciu porzuconym w nieznanym miejscu zapowiada kary moralne wymierzane za niewdzięczność lub niechęć, urazy itp.

Istnieje kilka możliwych interpretacji snów o porzuceniu.

Pierwsza interpretacja związana jest z ideą pozostawienia za sobą wszystkiego – nieograniczonej egzystencji.

Jest ona związana z dionizyjskim pojęciem porzucania mądrości dla zabawy, wejścia w stan ekstazy, zmienionego stanu zmysłów.

Drugie znaczenie ma bardziej negatywne konotacje i dotyczy poczucia utraty i deprywacji.

Z duchowego punktu widzenia może to wynikać z początkowego lęku rozstania, jakiego dziecko może doświadczyć w chwili narodzin, gdy uświadamia sobie, że nie znajduje się już w bezpiecznym środowisku macicy.

Może to być silne uczucie dotyczące utraty czegoś ważnego, być może naszego związku z Bogiem.

Sny często pomagają nam w ponownym nawiązaniu kontaktu z sobą samym.

Porzucenie w snach związane z brakiem ograniczeń może oznaczać, że szukamy wolności lub mamy poczucie bycia zmuszonym do czegoś.

Dążymy do tego, aby być sobą.

Podobnie jak w przypadku poczucia odrzucenia, poczucie porzucenia jest wyrazem tego, że kiedy jesteśmy młodzi, nie doświadczamy miłości i nie przystosowujemy się do grupy rówieśników.

To uczucie może pojawić się w wyniku urazu.

Na przykład, osoba hospitalizowana w dzieciństwie może mieć w dorosłości powracające sny o porzuceniu i problemy z formułowaniem planów, które zapewnią jej sukces w przyszłości.

Sny te rzadko przynoszą poczucie zakończenia jednego etapu i rozpoczęcia kolejnego, lepszego rozdziału.

Najczęściej wywołują one uczucia związane z niedokończonymi sprawami.