Termometr

0
128
Sennik Termometr

Sen związany z termometrem jest zapowiedzią choroby, problemów biznesowych lub rodzinnych.

Snując sen o pobitym termometrze, informujemy, że rozwiązywane problemy będą się pogarszać aż do momentu wystąpienia katastrofy.

Użycie termometru we śnie w celu sprawdzenia własnej temperatury ciała jest zapowiedzią następnej choroby.

Sny, w których widzimy siebie mierzących temperaturę za pomocą termometru, również wskazują na stres, z jakim mamy do czynienia w naszym życiu.

Im bardziej oddaleni od normalnego oznaczenia temperatury, tym z większym stresem mamy do czynienia.

Ten sen symbolizuje także troskę, jaką budzą dla nas pewne sytuacje w życiu.

Sen, że za pomocą termometru mierzymy czyjąś temperaturę, świadczy o tym, że zależy nam na sytuacji tych, którzy nas otaczają, jednak konieczne jest zrozumienie, że każdy człowiek musi żyć swoim życiem zgodnie z jego gustami.

Sen o termometrze atmosferycznym symbolizuje stan naszych spraw i ewolucję naszej działalności. Jeśli wykazuje wysoką temperaturę, oznacza to, że nasz biznes musi być traktowany z wielką ostrożnością, a jeśli temperatura jest niska, oznacza to, że nie działamy prawidłowo i tracimy cenne szanse.