Włócznia

0
65
sennik Włócznia

Snujące sny o oszczepach lub włóczniach oznaczają nadejście niebezpiecznych wrogów, którzy mogą wyrządzić nam poważne szkody.

Sen o zranieniu przez oszczep lub włócznię sugeruje, że popełniane są błędy i pomyłki, które będą miały bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Jeśli śniący czuje się zraniony oszczepem lub włócznią, to insynuuje, że jego wrogowie mają duże szanse na pokonanie go.

Sen o złamaniu oszczepu lub włóczni oznacza, że śniący czuje się zdolny do stawienia czoła problemom, w których się znajduje.

Sen o walce z oszczepami lub włóczniami wskazuje, że trudno będzie uzasadnić błędy, co doprowadzi do problemów.

Sen o innych osobach trzymających oszczep lub włócznię zapowiada, że przeciwnicy chcą poznać intymność śniącego.