Wyrok

0
122

Sen o uczestniczeniu w procesie implikuje, że mamy wątpliwości i obawy co do własnej przyszłości, dokonujemy samokrytyki za coś, co zostało niesłusznie zrobione lub zamierzone.

Kiedy kobieta śni o procesie i jest skazana przez sędziego, insynuuje, że jej rodzina i przyjaciele krytykują i odrzucają ją z powodu jej nagannych zachowań.

Sen o zaangażowaniu się w sprawę sądową oznacza, że Twoje zachowanie w sprawach biznesowych, partnerskich, związanych z zatrudnieniem itp.

nie jest całkowicie poprawne i spowoduje problemy.

Sen o ukaraniu w sądzie wskazuje na to, że nasze zachowanie nie było dobre; z drugiej strony, jeśli sędzia uzna Cię za niewinnego, oznacza to, że śniący będzie w stanie kontrolować swoje problemy.

Każdy sąd powoduje zmiany w życiu, więc sen o osądzaniu wskazuje na to, że wkrótce nastąpi znacząca zmiana w Twoim życiu.

Ten sen ujawnia świadomość popełniania błędów, dlatego jest ostrzeżeniem w tym sensie, że trzeba zmienić swoje nastawienie lub sposób myślenia w kierunku pozytywnym.

Sen o staniu przed Sądem Bożym symbolem, że nasze sprawy są błędne i pilne należy poświęcić im jak najwięcej uwagi w celu uniknięcia poważnych strat.

Ten sen jest powszechny o religijnych osób, gdy mają poważne konflikty osobiste, w którym to przypadku muszą być bardzo ostrożni wobec ludzi, z którymi są w jakiś sposób związani.

Młoda kobieta, która śni o ostatecznym sądzie, powinna uważnie przeanalizować motywy swoich uczuć i reakcji emocjonalnych, zanim będzie kontynuowała nawiązywanie relacji, które mogą spowodować cierpienie w najbliższej przyszłości.

Sen o wyroku jest ostrzeżeniem, aby uniknąć zbytniego zainteresowania i wchodzenia w miejsce, do którego nas nie wezwano, pod groźbą nabywania szkodliwych nawyków i wad.