Ratusz

0
110

Interpretacja tego snu zależeć będzie od stanu ratusza. Jeśli jest on brudny lub w złym stanie, to może być zapowiedzią problemów, które będą trudne do rozwiązania.

Nie będą to jednak nieporozumienia, a ograniczenia administracyjne, które skomplikują naszą pracę. Jeśli widzimy ratusz czysty, w dobrym stanie, to wskazuje to na możliwe wsparcie i uznanie naszych wysiłków.

Ogólnie rzecz biorąc, sny o tym, że widzimy ratusz lub znajdujemy się w nim, są oznaką problemów i niepowodzeń, które będą się pojawiać wśród ludzi w naszym otoczeniu.

Konieczne będzie działanie w odpowiedni i sprawiedliwy sposób, aby złagodzić konflikty.

Sen o tym, że pracujemy w ratuszu, może oznaczać, że nie czujemy się komfortowo na naszym obecnym stanowisku.

Chcemy czegoś więcej, aby nasza praca była doceniana.

Mieszkanie w ratuszu jest oznaką przyszłych korzyści w pracy, a nawet możliwości awansu.